Czy warto inwestować w numizmatykę – poradnik

Co to jest numizmatyka? Według encyklopedii jest to nauka pomocnicza historii, która zajmuje się badaniem monet, banknotów i innych znaków pieniężnych. Badacze oceniają monety pod względem historycznym, estetycznym, a także technicznym. Do głównych zadań numizmatyki zaliczymy: kolekcjonowanie i klasyfikowanie monet; datowanie monet i analiza znaków menniczych; zlokalizowanie posiadaczy danych monet. Na podstawie odnalezionych monet historycy są w stanie wyjaśnić i interpretować fakty i różne wydarzenia historyczne. Numizmatyk przeciętnemu zjadaczowi chleba kojarzy się ze zbieraczem starych monet. Jest to tylko część prawdy, bo aktualnie numizmatyka stała się dobra inwestycją. Chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że monety, które są stare i rzadkie posiadają swoją wartość.

Zbierając monety, to znaczy kupując je na aukcjach, czy prosto po emisji, to tak jakbyśmy kupowali jakąś nieruchomość, która z czasem na pewno nie stanieje, a zdrożeje. Najpierw jednak trzeba zainwestować, by liczyć na zyski.Ludzie mają różne hobby, jednym z nich jest zbieractwo monet, które nazywa się numizmatyką. Numizmatyka w Polsce jest bardzo popularna i dlatego cieszy się dużym uznaniem za granicą. Polskie mennice uznawane są na świecie za jedne z ważniejszych. Wynika to miedzy innymi z tego, że Polacy potrafią łączyć tradycję z nowoczesną techniką. To sprawia, że polskie monety wygrywają na wielu zagranicznych wystawach i konkursach. Monety emitowane przez Narodowy Bank Polski są poszukiwane, kolekcjonowane i stają się towarem inwestycyjnym. Historia emitowania monet przez Narodowy Bank Polski sięga roku 1972. Wyemitowane od tamtego czasu monety da się pogrupować. Pierwszą grupę stanowią monety z okresu PRL, w drugiej grupie znajdujemy monety z lat 1990 – 1994, to okres przed denominacją złotówki i wreszcie trzecia grupa to monety wyemitowane po denominacji, czyli po roku 1995. Ostatni okres dobiegnie końca z chwilą wejścia Polski do strefy Euro. Kolekcjonerzy zadają sobie pytanie, czy Narodowy Bank Polski będzie nadal prowadził emisję polskich monet.