Finanse i rachunkowość

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Potrzebujesz bezpłatnego generatora not księgowych? Skieruj się na ten adres.

Przedsiębiorcy wcześniej lub później zawsze stykają się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 70 lub 100 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać niezwłocznie, a może stosować jako jeden z etapów procedury windykacyjnej?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a jeśli wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Wypada zaznaczyć, iż taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, na dodatek bez konieczności wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Należy jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zepsuje utrzymywanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych relacji biznesowych. Wszak opóźnienie we wniesienia należności za fakturę może być kwestią zwykłego niedopatrzenia albo chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz online

W chwili, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego za darmo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które wyposażone jest także w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Similar Posts