Finanse i rachunkowość

Podstawowe wiadomości o fakturze proforma

Skieruj się na ihpweb.pl, aby uzyskać wskazówki co oznacza faktura proforma.

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, ale też i gros osób realizujących zakupy online, miał styczność choć raz z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym rzeczywiście jest ten dokument i czym odróżnia się on od typowej faktury.

Faktura proforma – czy to dokument księgowy?

Po łacinie pro forma oznacza „tymczasowo”, zatem nierzadko można spotkać się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, w związku z tym nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Zaleca się jednakże zachować ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, który rodzajem propozycji konkretnej oferty. Nie stanowi potwierdzenia zrealizowania usługi czy kupna artykułów, czyli w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podstawy do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, dlatego że tyczy się usługi bądź sprzedaży, która jeszcze nie została wykonana, toteż warunki transakcji w niej opisane mogą nadal być zmienione.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma wygląda i zawiera analogiczne dane co faktura VAT, a więc:

  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • dane stron,
  • nazwę usług albo towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana również słownie,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie przewidywanej daty dostarczenia towaru bądź realizacji usługi.

Aby nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę trzeba oznakować wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Powinno się także mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie można wystawić w momencie, kiedy klient wpłaci już zaliczkę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.

Similar Posts