Finanse i rachunkowość

Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Pełna oferta taniej windykacji znajduje się tutaj.

Jest mnóstwo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja – czynności, zmierzające do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności na drodze windykacji długu. Chociaż określenie to większości ludzi negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego wszczyna się w stosunku do dłużnika szereg działań dopuszczone w obowiązujących przepisach. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o konieczności przelania opłaty. O ile ta metoda dochodzenia należności nie przyniesie efektu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca wypisuje identyczną ilość faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie przelana w ustalonym terminie z pewnością wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może dodać indywidualne harmonogramy działań podejmowanych względem nieterminowych klientów, definiując między innymi przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie poskutkują, dalszymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 €, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, jeżeli wymienione wyżej działania nie przyniosą spodziewanego skutku, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie wpływających należności, a po kilku miesiącach przynosi też znaczną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Similar Posts