Przygotowania do Bożego Narodzenia – choinka

Święta Bożego Narodzenia to bez wątpienia wiele pięknych tradycji charakterystycznych przede wszystkim dla naszego kręgu kulturowego. Kultywują je nie tylko osoby wierzące, ale również ateiści, Boże Narodzenie ma bowiem dla nich wymiar symboliczny. Rzeczywiście, w wielu domach święta nie wiążą się już z religijnym oczekiwaniem na przyjście Chrystusa na świat, ich symbolika ulega bowiem zeświecczeniu. Coraz częściej Boże Narodzenie kojarzone jest przede wszystkim z rodzinną bliskością, okazją do pobycia w swoim towarzystwie, a niekiedy nawet poznania osób, z którymi mieszka się na co dzień, a dla których niemal nigdy nie ma się zbyt dużo czasu.

Święta to również wyraz przynależności do większej społeczności, pewne obyczaje charakterystyczne są bowiem tylko dla naszego kraju i stanowią jeden z dowodów na tom, że w jednoczącym się i coraz bardziej przenikającym się świecie ciągle jeszcze umiemy dbać o to, co jest tylko nasze. Pojawia się oczywiście pytanie o to, czy takie podejście do Bożego Narodzenia jest właściwe, coraz częściej ma ono jednak charakter czysto retoryczny. Wielu osobom święta te są potrzebne nawet pomimo zatracania przez nie wymiaru religijnego, jest więc kwestią sporną to, czy mamy prawo potępiać taki sposób postrzegania Bożego Narodzenia.