Robienie zakupów Sektor budowlany

Rodzaje kontenerów na odpady

Więcej o kontenerach hakowych.

Część odpadów nie może trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z składowaniem oraz transportem odpadów. By ich uniknąć, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania oraz przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Ich załadunek ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywozu gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania lub recyklingu.

Kontakt z nami:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Similar Posts