Usługi

Dlaczego warto postawić na ochronę osób i mienia?

Zajrzyj tu, aby zamówić ochronę osób i mienia Kraków.

Form zabezpieczania osób oraz mienia jest wiele. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji najczęściej korzystają urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa także osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można również wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią włamywaczom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również pracującym w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Kontakt z nami:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]

Similar Posts