Usługi

Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Na tlumaczalnia.pl uzyskasz więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na rynki z większości państw świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Codziennie polskie biura tłumaczeń realizują multum zwykłych i poświadczonych translacji na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, że w internecie bez trudu da się wyszperać darmowe narzędzia do translacji, nadal nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest często wymagane, np. jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy z grubsza obliczyć koszt tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na koszt przekładu?

Język, termin realizacji, poziom skomplikowania tłumaczenia – to ma wpływ na ostateczny koszt usługi

Na to ile ostatecznie zapłacimy za przekład tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, na który lub z którego potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (szwedzki, angielski) albo romańskich (portugalski, włoski) będzie zwykle tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) lub słowiańskich (między innymi bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek translacji. Przekład na język polski jest de facto o wiele tańszy aniżeli translacja na język obcy.
3. Poziom trudności tłumaczenia bądź tematy, których dotyczy tekst. Przekład opracowań medycznych, kontraktów handlowych lub prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, ale również stosowną wiedzę, by właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji karygodnych błędów.
4. Termin ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy szykować portfel na wyższy koszt.

Dlaczego tłumaczenie przysięgłe to większy wydatek?

Trzeba dodać, że przekład różnego typu dokumentów jak przykładowo paszport czy świadectwa szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie nadaje mu odrębny numer oraz oznacza czy tłumaczenie wykonane było z oryginału, odpisu lub kopii. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają stały cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie konieczności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi wylicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Similar Posts