Usługi

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Badania psychologiczne kierowców Bielsko - więcej szczegółów o tych usługach.

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego typu testom. Są one konieczne w przypadku kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Można stwierdzić więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć tylko w sytuacji, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Istotą testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem odpowiedniej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek kierowcy, gdyż badane parametry zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców najczęściej robi się co 5 lat, lecz gdy mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są poddawać się badaniom co rok.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Similar Posts