Usługi

Psychologiczne badania wysokościowe i ich znaczenie

Zamów badania wysokościowe Bielsko.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma za dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie odkrywaniem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są między innymi w stosunku do osób zamierzających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: na czym polegają?

Badania wysokościowe w zasadzie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawę stanowią testy temperamentalne, osobowościowe, inteligencji. Ich ważnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić na przykład szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr i aparat krzyżowy. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują też wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Omijanie pewnych informacji mija się z celem.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o obowiązku ich noszenia zadecydował okulista.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Similar Posts