Usługi

Sesje z coachem biznesu dla menedżerów i kadry kierowniczej

Znajdź coacha biznesu na miarę swoich potrzeb na https://janklusak.pl.

Sektor zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu jest nadzwyczaj konkurencyjny i wymaga notorycznego dostosowywania się do jego teraźniejszych warunków. W następstwie tego tak znaczący jest nie tylko rozwój zawodowy indywidualnego pracownika, ale także sprawna organizacja pracy większych zespołów pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach warto wesprzeć się praktyką profesjonalnego coacha.

Sesje z coachem kariery – zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe

Zawodowy coach psycholog służy pomocą w poszerzeniu zakresu umiejętności jednostki, przygotowuje ją na przyszłe wyzwania zawodowe i ewentualne zmiany. Za sprawą wsparcia może ona znacznie skuteczniej nabywać nowe umiejętności, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale również kreuje ciekawsze perspektywy kariery. Coach ogniskuje swoją uwagę na celach i aspiracjach klienta, dlatego sesje z nim zawsze są spersonalizowane, ukierunkowane na wykonanie ustalonych zadań. Kto zazwyczaj postanawia skorzystać z usług coacha biznesu? Są to głównie menedżerowie oraz prezesi firm, którzy pragną rozszerzyć swoje umiejętności w sektorze nadzoru i organizacji pracy.

Jak przebiega współpraca z coachem biznesu?

Fundamentem dającej pozytywne rezultaty współpracy z coachem biznesu, jest szczegółowe poznanie klienta. W związku z tym pierwsza sesja z coachem koncentruje się na precyzyjnym wyznaczeniu oczekiwań oraz aspiracji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, kwalifikacji, najboleśniejszych niepowodzeń i najważniejszych sukcesów zawodowych. Pomaga to określić, czy najodpowiedniejszą metoda rozwoju będzie coaching czy doradztwo oraz wstępnie uzgodnić częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Pierwsza rozmowa nie musi przebiegać z doradcą zawodowym twarzą w twarz – można umówić się na spotkanie telefonicznie lub przez komunikator. Po zakończeniu określonej serii spotkań coach opracowuje podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, czy osiągnięte zostały poszczególne postanowienia, jak również czy ewentualnie konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Similar Posts