Sektor budowlany Usługi

Szukasz ekspertów od hydroizolacji? Powierz ją doświadczonej ekipie

W toku budowy każdego obiektu, obojętnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania należy zatroszczyć się o stosowne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do źle albo w ogóle niezabezpieczonych murów osłabi ich solidność i zdolność do izolacji cieplnej, a także doprowadzić do rozwoju szkodliwych dla zdrowia grzybów i pleśni.

Które elementy budynku trzeba chronić hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą przede wszystkim fundamenty, piwnice, dachy, balkony i tarasy zielone, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi bądź wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z specjalistami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wodą i jakiej techniki powinno się użyć w odniesieniu do poszczególnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z cegły, dziurawki czy pustaka wypalanego rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy zielone izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, żeby każda warstwa miała spadek zapobiegający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. Tak samo hydrolizuje się również balkony.

Komu powierzyć wykonanie hydroizolacji?

Istotne jest, by projektowanie hydroizolacji, powierzyć doświadczonej ekipie, mającej wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, deweloperzy oraz generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w toku prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm dylatacyjnych, węży iniekcyjnych, taśm PVC czy uszczelek pęczniejących. Z kolei na zlecenie zarządców istniejących budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi naprawą, inwentaryzacją oraz uszczelnieniem przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, uszczelnieniem podszybii windowych czy wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.

Similar Posts