Usługi

Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Zgłoś się po pomoc do tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków - skieruj się tutaj.

Kilka ostatnich lat to czas napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia nauki lub pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Rosji, Białorusi, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Tym samym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Similar Posts